3 พฤศจิกายน 2556

Homeless 2 (+เพลย์ลิสต์)

http://www.youtube.com/v/Wgzf4D115ak?version=3&list=UUVy-ZlNRyAuCejRSaXj-diA&autohide=1&feature=share&showinfo=1&autoplay=1&attribution_tag=csYXmWKuL9zo1xCB8ZXOAg

คุณกับเขาเราเท่ากัน อยู่กันอย่างเข้าใจเห็นใจ
The road to friendship,sharing,and opportunity.
เส้นทางแห่ง มิตรภาพ การแบ่งปัน และโอกาส

ไม่มีความคิดเห็น: