27 กรกฎาคม 2556

JSLGM - เจาะใจ (วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล - เสียงสะท้อนแห่งท้องถนน) 25-7-56 ...

https://www.youtube.com/watch?v=vs8G90YGb5Y&feature=youtube_gdata_player สังคมมองผ่าน มองข้าม ไม่สนใจ แล้วไม่เคยรับรู้ว่ามีคนเหล่านี้ในสังคม ลองหันมามองกันบ้าง #มูลนิธิอิสรชน #เจาะใจ

ไม่มีความคิดเห็น: