19 กรกฎาคม 2556

กิจวัตรในพื้นที่

กิจวัตรประจำในการลงพื้นที่ คือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น #ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ  เพราะคนเหล่านี้เข้าไม่ถึง #สวัสดิการ  #การรักษา  #พยาบาล เขาขาด #โอกาส มาร่วมแบ่งปัน มองเห็นคน #เท่ากัน #มูลนิธิอิสรชน Routine activities in the visit #homeless  to help First aid.Because of them unreachable social welfare.. #issarachonfoundation

ไม่มีความคิดเห็น: