10 กรกฎาคม 2556

คุย ลุย เดี่ยว 17 -56 (10 07 13)Moblie service for help, give ,chang, share...‪#‎homeless‬ ‪#‎street‬ ‪#‎issarachonfoundation‬ กิจกรรมภาคสนาม การเลี้ยงอาหาร ออกเยี่ยมผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ #มูลนิธิอิสรชน

ไม่มีความคิดเห็น: