18 มิถุนายน 2556

เพชรน้ำเอก อิสรชน คนข้างทาง_part1รายการเพชรน้ำเอกตอนนี้ อยากเห็นสังคมแบ่งปันเพื่อคนมากขึ้น ทั้งคนแก่ถูกทิ้ง ผู้ป่วยถูกทิ้ง คนยากไร้ถูกลืมมากมายข้างถนน เมื่อไรจะเกิดการแบ่งปันมากกว่าการสร้างวั­ตถุ ติดตามได้ในรายการเพชรน้ำเอก ทางช่อง 4050 ช่องของคนรุ่นเรา

Link รายการเพชรน้ำเอก อิสรชน คนข้างทาง_part1
http://youtu.be/96z_9TL4HA0

ไม่มีความคิดเห็น: