26 มิถุนายน 2556

Give and shear

อยากเห็นสังคมแห่งการแบ่งปัน 100 บาท คนยากไร้อิ่ม 3 มื้อ #มูลนิธิอิสรชน #ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ #ผู้สูงอายุ #homeless #ผู้ป่วยทางจิต #issarachonfoundation

ไม่มีความคิดเห็น: