18 มิถุนายน 2556

เพียงแค่กล้าที่จะเริ่ม

งานที่เราทำอยู่ แม้สังคมไทยยังมองว่ามันแปลก ใหม่ แต่ต่างประเทศเขาก็ทำมานาน แต่เราเพียงกล้าเริ่มที่จะเริ่มต้น เราเชื่อว่าสังคมจะรับรู้ และเข้าใจมากขึ้นกับความว่า "ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ" และ ความเท่ากัน #มูลนิธิอิสรชน
จงมอบรอยยิ้มของคุณให้กับใครบางคน
เพราะนั่นอาจเป็นแสงอาทิตย์อันอบอุ่น
ที่เขารอคอยมาตลอดทั้งวัน
มันคือยิ้มที่...เปลี่ยนโลกได้...
แม้ไม่ได้เปลี่ยนโลกทั้งใบ...
...แต่อย่างน้อย
มันก็เปลี่ยนโลกของเขาได้...
...มิใช่หรือ ?

Give someone one of your smiles,
It might be the only sunshine they see all day. 
It can change the world, 
may be not the whole world, 
but their world.

Make the Homeless Smile 

#Issarachonfoundation

ไม่มีความคิดเห็น: