18 มิถุนายน 2556

People live in Public area(PLIPA): เพียงแค่กล้าที่จะเริ่ม

People live in Public area(PLIPA): เพียงแค่กล้าที่จะเริ่ม: งานที่เราทำอยู่ แม้สังคมไทยยังมองว่ามันแปลก ใหม่ แต่ต่างประเทศเขาก็ทำมานาน แต่เราเพียงกล้าเริ่มที่จะเริ่มต้น เราเชื่อว่าสังคมจะรับรู้ และเข...

ไม่มีความคิดเห็น: