25 มิถุนายน 2556

เพียงรอยยิ้ม

คุณยายาร้อย มาจากสุพรรณ หลงลืม พูดวนไปวนมา เลยเข้าไปทักทาย แกมีรอยยิ้มดีใจเหมือนนึกถึงลูกหลาน เลยเอาถุงเยี่ยมเพื่อนไปแบ่งปัน พร้อมพูดคุย คุณภาพชีวิตเบื้องต้นที่เราแบ่งปันให้คนแก่ยากไร้ในถนน #มูลนิธิอิสรชน #คนเร่ร่อน #ข้างถนน #ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ #ผู้สูงอายุ

ไม่มีความคิดเห็น: