18 มิถุนายน 2556

เพชรน้ำเอก อิสรชน คนข้างทาง_part2รายการเพชรน้ำเอกตอนนี้ อยากเห็นสังคมแบ่งปันเพื่อคนมากขึ้น ทั้งคนแก่ถูกทิ้ง ผู้ป่วยถูกทิ้ง คนยากไร้ถูกลืมมากมายข้างถนน เมื่อไรจะเกิดการแบ่งปันมากกว่าการสร้างวั­ตถุ ติดตามได้ในรายการเพชรน้ำเอก ทางช่อง 4050 ช่องของคนรุ่นเรา


 รายการเพชรน้ำเอก อิสรชน คนข้างทาง_part2


ไม่มีความคิดเห็น: