20 มิถุนายน 2556

homeless issarachon

อยากเห็นสังคมแบ่งปันเพื่อคนมากขึ้น
ทั้งคนแก่ถูกทิ้ง ผู้ป่วยถูกทิ้ง
คนยากไร้ถูกลืมมากมายข้างถนน
เมื่อไรจะเกิดการแบ่งปัน มากกว่าการสร้างวั­ตถุ
I want see more and more social sharing.
The old men was dropped. The sick were left.
Homeless. I will be sharing Them. Rather than
creating objects.Sharing For Human.
Issarachonfoundation

ไม่มีความคิดเห็น: