6 กันยายน 2556

Food for homeless

Give food for #homeless  in #Sanamlung #Thailand by issarachonfoundation แจกอาหารเพื่อน #ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ  ใน #สนามหลวง โครงการเยี่ยมเพื่อน เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาร่วมกัน #มูลนิธิอิสรชน

ไม่มีความคิดเห็น: