12 มกราคม 2555

สถานการณ์เด็กไทยปี 2555 : เด็กข้างถนน คนที่ถูกละเลย


รอยยิ้มที่ดูสดใสของเด็กน้อยใต้สะพานปิ่นเกล้า มีให้ทุกครั้งที่คนทำงานลงไปเยี่ยมเยียน คุณภาพชีวิตจริง ๆ ของคนไม่ควรอยู่ข้างถนน แต่เมื่อยังไม่พร้อมก็ดูแลเขาให้ดีก่อนจะนำเขาไปสู่ที่อยู่ที่ดีกว่า ..สนับสนุนการทำงานของอิสรชนได้ที่ ธ.กรุงไทย สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 031-0-03432-9 สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน
วันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคมทุกปี เป็นวันเด็กของประเทศไทย จะเป็นวันที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคธุรกิจออกมาตบเท้าจัดกิจกรรมสำหรับเด็กกันอย่างทั่วหน้า ดูภายนอกก็น่าจะอมยิ้มได้เล็ก ๆ ที่สังคมไทยยังไม่ลืมเด็ก แต่ในขณะที่เด็กหลายคนมีโอกาสสนุกสนานไปกับแผนการตลาดของภาคธุรกิจและภาคราชการที่จัดกิจกรรมวันเด็ก ก็จะเห็นว่าไม่ใช่เด็กทุกคนจะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น ยังมีเด็กอีกจำนวนหนึ่งไม่มีโอกาสแม้จะย่างกรายเข้าไปในพื้นที่การจัดกิจกรรมวันเด็กในหลาย ๆ ที่ ยังมีการแสดงอาการรังเกียจเด็กที่แต่งตัวมอมแมมที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับลูกหลานของตัวเอง ?
เด็กเร่ร่อน เด็กไร้บ้าน เด็กข้างถนน หรือแม้แต่เด็กที่อยู่อาศัยในชุมนแออัดในเขตเมืองใหญ่ ๆ เมื่อเขาไปร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ผู้ใหญ่ใจดี(เขาอ้างตัวเช่นนั้น)จัดให้ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในห้างสรรพสินค้า หรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ จะได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เสมอภาค ยังมีการเลือกปฏิบัติกับเด็กกลุ่มนี้อยู่ ยังไม่รวมพ่อแม่ผู้ปกครองที่พาลูกหลานของตนเองเข้าไปร่วมกิจกรรม จะแสดงอาการรังเกียจและกีดกันและสอนสั่งไม่ให้ลูกหลานของตนเองเล่นคลุกคลีกับเด็กกลุ่มดังกล่าว ซึ่งนั่นคือการปลูกฝังการแบ่งชนชั้นในสังคมเชิงประจักษ์ให้กับตัวเด็กอย่างชัดเจน
จากประสบการณ์การทำงานกับเด็กกลุ่มดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง พบว่าในกลุ่มเด็กกันเองเขาไม่ได้มีความรู้สึกรังเกียจกันเองเด็กสามารถเล่นกับเด็กเองได้อย่างสนุกสนานไร้กรอบไร้พรมแดนทางฐานะและกายภาพ จะมีก็แต่พ่อแม่ผู้ปกครองเองนี่ละที่จะแสดงอาการรังเกียจเด็กที่เนื้อตัวไม่ค่อยสะอาดแต่งตัวมอมแมมกว่าลูกหลานของตัวเอง ?
ในความเป็นจริงเด็กก็คือเด็กรอยยิ้มที่สดใสไร้เดียงสา ไม่ได้มีความคิดเรื่องชนชั้นฐานะร่ำรวยหรือยากจน เขาสามารถร่วมสนุกกันได้อย่างกลมกลืนและดูเป็นกันเอง สามารถสร้างรอยยิ้มและสามารถดึงภาพในอดีตของผู้ใหญ่หลาย ๆ คนกลับมาได้อย่างน่าประหลาด
สังคมไทยไม่ควรจะใส่เด็กเฉพาะสัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคมเท่านั้น แต่ควรทำให้ทุกวันเป็นวันเด็ก ทำให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งบูรณาการเพื่อเด็กสร้างการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่เด็กมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างแท้จริง สังคมไทยต้องไม่มอมเมาเด็กด้วยรายการที่อ้างอิงเรื่องเหลือเชื่อเน้นไสยศาสตร์มากกว่าพุทธศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และที่สำคัญสังคมต้องมองเห็นเด็กทุกคน ทุกกลุ่มในสังคมอย่างเสมอภาคและเท่ากัน
หนึ่งรอยยิ้มที่ยังรอการแบ่งปันจากคุณ เราเชื่อว่าการแบ่งปันของคุณไม่มีวันสิ้นสุด ร่วมแบ่งปันการทำงานกับผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะได้ที่ 031-0-03432-9 ธ.กรุงไทย สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชื่อสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

ไม่มีความคิดเห็น: