7 กรกฎาคม 2556

People live in Public area(PLIPA): ความรู้สึกที่ได้ลงมาทำอาสาสมัครที่มูลนิธิอิสรชน

People live in Public area(PLIPA): ความรู้สึกที่ได้ลงมาทำอาสาสมัครที่มูลนิธิอิสรชน:                              หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ลงไปพูดคุยและได้สัมผัสกับคนเร่ร่อน คนไร้บ้าน ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะมันได้เปลี่ยนควา...

ไม่มีความคิดเห็น: