10 สิงหาคม 2554

บันทึกหนึ่งวันของอาสาสมัคร


ถ้าวันนี้เราไม่ได้สังเกตป้าย ‘NOTHING TO LOSE’ บนกระเป๋าเก่าๆใบหนึ่ง
ถ้าชายชราเจ้าของกระเป๋าใบนั้นไม่ได้เดินผ่านคลองหลอดในวันนี้ วันที่เราลงพื้นที่กันเป็นประจำ
ถ้าเพียงแต่วันนี้เราละเลย...ความประทับใจ...ที่มีต่อป้ายใบนั้น ดังเช่นคนทั่วไปอีกมากพึงกระทำ
ถ้าวันนี้เราไม่ใคร่รู้...ความหมายของมันจริงๆที่ซ่อนอยู่ในตัวเจ้าของป้าย
ถ้าชายชราผู้นั้นไม่ได้หยุดพัก ณ สะพานข้ามคลอง ข้างๆรถของเรา
ถ้าเขาไม่ได้หันตามเสียงเรียกของพี่จ๋า หรือคลี่ยิ้มละไมที่สื่อถึงความเต็มใจให้เราและพี่เคธี่ถ่ายภาพได้อย่างใจดี
วันนี้...     เราคงไม่มีโอกาสได้รู้จักกัน
และเราคงไม่มีทางเข้าใจบทความที่ผู้ก่อตั้งอิสรชนกล่าวไว้ว่า...   
“มิตรภาพจากคนแปลกหน้า...   มีจริง”


If today I did not notice a piece of paper with red fonts saying 
“NOTHING TO LOSE” hanging on one dirty ancient bag…

If today the old man who owns such bag
…did not walk through our working area near Klonglord…
If only today I chose to deny my feeling (actually it was more like an impression) toward that
… typical, but somehow significant, phrase on the paper like majority of people usually do…If today my side of curiosity did not win asking eagerly to find out...
…what was really hidden underneath his phrase…
If that moment, the same old man did not stop for a rest near our car…
                …moreover, if we were not there for all along…
And if he did not respond to our greetings
… with his precious smile displaying a great deal of friendship and kindness,
verbally and physically, as well as not being annoyed at all when we were approved by him
to take his photos again and again…
If he refused to talk, and we do not bother to listen
If today the ignorance has taken away chance from both of us,

…we would never know each other…

And therefore I would never to be able to understand or even experience a quote underlined in articles and stories written by Issarachon volunteers that
“Friendship from strangers is possible. It truly exists”.
P.S. 

Thank you p’Ja, p’X, p’Aom, p’Cathy, and others I haven’t mentioned for providing such a great care, explanations, information, experiences, wider perspective as well as friendliness to me for the whole time I stay with all of you.
I do appreciate our moments together.

ขอขอบคุณพี่จ๋า  พี่นที  พี่อ้อม  พี่เคท  พี่ๆไม่ได้เป็นแค่พี่สาว พี่ชายที่น่ารัก เป็นกันเองเท่านั้น  แต่พวกพี่ยังคอยดูแล แนะนำ
ให้ความรู้  สร้างเสียงหัวเราะให้ส้มมาโดยตลอด   
ด้วยการต้อนรับอาสาสมัครน้องใหม่อย่างส้มอย่างอบอุ่น ตั้งแต่ก้าวแรกจนกระทั่งวันนี้  ส้มได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายจากหลายแง่มุม ทัศนคติที่มีต่อกลุ่มคนผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  จากความชาชินตามแบบคนในสังคมเมือง  ความไม่สนใจใยดีเท่าไรนัก  ความสงสาร  กลายเป็นความสนใจ  ความเข้าใจ  รู้สึกและตื่นตัวในความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมสังคมเดียวกัน  เป็นหนึ่งประสบการณ์ที่คุ้มค่าจริงๆ
เรียบเรียง S.wannarak
การพูดคุยกับคุณลุงที่ออกมาเร่ร่อน หลังลูกหลานไม่ดูแล
nothing to lose
ข้ารายการที่ถูกลูกหลานทอดทิ้ง

ไม่มีความคิดเห็น: